LEARN
SPEAK
IMPROVE
SELECT
WAY2LEARN

 

Zespół WAY2LEARN to dostawca kompleksowych usług i produktów, które w oparciu o technologie informatyczne wspierają procesy edukacji osób dorosłych.

Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi.

 

Efektywność

Koncentrujemy się na efektywności, dlatego w procesie realizacji każdego projektu szczegółowo analizujemy potrzeby klienta i cel szkolenia w kontekście:

  • dziedziny wiedzy, której projekt dotyczy,
  • doświadczeń i możliwości klienta,
  • specyfiki kultury organizacyjnej oraz branży klienta,
  • doświadczeń i motywacji uczestników kursu,
  • posiadanej infrastruktury informatycznej.

 

Wiedza

Podstawą efektywnego procesu edukacji jest wiedza, dlatego w procesie tworzenia e-szkoleń biorą udział eksperci i praktycy dziedzin, które są istotne dla danego projektu. Realizujemy projekty przy współpracy z ekspertami wewnętrznymi klienta, bądź przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

Wszystkie nasze kursy gotowe powstały przy współpracy z trenerami i specjalistami, którzy realizują od lat z sukcesem dane programy szkoleń w formule stacjonarnej. 

 

Motywacja

Motywacja uczestników kursów ma ogromne znaczenie dla efektywności procesów edukacyjnych wykorzystujących technologie informatyczne. Dostarczamy usługi marketingu wewnętrznego oraz mentoringu motywacyjnego wpływające na zwiększenie motywacji uczestników e-szkoleń.

 

Wsparcie

Wspieramy zarówno organizacje, które dopiero planują wykorzystanie e-szkoleń, jak i te, które korzystają z tych rozwiązań od wielu lat. W szczególności wspieramy naszych klientów w:

  • optymalnym doborze metod i form w procesie opracowywania efektywnych e-szkoleń,
  • doborze i wdrażaniu narzędzi informatycznych (np. platformy szkoleniowe),
  • doborze i realizacji usług towarzyszących (np. help-desk, marketing wewnętrzny, monitoring motywacyjny),
  • organizacji i realizacji projektu.